Sportenderwijs

‘Werk aan je lijf, werk aan je leven,’ is de slogan van de stichting Sportenderwijs. Deze stichting wil migrantenvrouwen via sport stimuleren kennis te maken met de Nederlandse samenleving en er actief aan deel te nemen. Om dit te bereiken, verzorgt Sportenderwijs onder meer bewegingslessen in combinatie met voorlichting. Ook kunnen deelnemers intern de opleiding volgen tot Sportenderwijs instructeur/instructrice. Danswerk / Liza Soffner is één van de initiatiefnemers van Sportenderwijs.

Basiscursus
De basiscursus Sportenderwijs laat de deelnemers kennismaken met de voordelen van sport. Vrouwen zullen ervaren dat sport energie geeft en je daardoor actiever en positiever in het leven staat. Vrouwen worden zo actiever én vrolijker. Dit positieve effect wordt versterkt door gezond eten en afvallen (indien gewenst). Deze cursus bestaat uit 3 blokken van 10 lessen en duurt in principe een jaar. De vrouwen die deelnemen, ontvangen een map met cursusmateriaal. Dit materiaal is sterk beeldend en dient als illustratie en ondersteuning van de praktijk. Sportenderwijs lessen zijn dus altijd een combinatie van beweging en voorlichting.

Weerstandstraining methode
De Sportenderwijs bewegingsles is ongeëvenaard! Veel bewegingslessen zoals aerobics zijn voor beginnende sporters te ingewikkeld. Oefeningen worden slecht of half uitgevoerd en hebben daardoor geen effect. Bovendien werkt dat niet motiverend en haken de vrouwen dan snel af. Danswerk ontwikkelde samen met anderen een eigen trainingsmethode, de WTM-methodiek (Weerstands-Trainings-Methode). Daarbij komen de sporters zeer snel in hun kracht, coördinatie en conditie.

Voor (migranten)vrouwen
De lessen zijn gericht op maatschappelijke activatie en participatie. De cursus staat open voor (migranten)vrouwen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, met interesse in gezondheid en zorg en die maatschappelijk actief willen zijn.

Aan de slag in de zorg
Deelnemers die de basiscursus Sportenderwijs hebben gevolgd, kunnen door de organisatie worden uitgenodigd om deel te nemen aan een specialisatiecursus: Sportenderwijs aan de slag in de zorg. Hiermee leren ze hoe ze de opgedane kennis uit de eerdere cursus toe kunnen passen bij vrijwilligerswerk in de zorg. De deelnemer krijgt maximaal 12 lessen in een groep van 10 tot 15 personen. Dit programma is opgezet samen met de GGD-Hara in Leiden. Deze pilot was uiterst succesvol. Vooraf was ons doel om minimaal vier vrouwen toe te leiden naar vrijwilligerswerk. Dit is halverwege de cursus al bereikt! De cursisten zullen een dagdeel in de week vrijwilligerswerk doen bij een instelling en er is wekelijks een Sportenderwijsles.

Samenwerking
Stichting Sportenderwijs.nl werkt nauw samen met instellingen die de voorlichting verzorgen. Desgewenst zoekt Sportenderwijs.nl op aangeven van de afnemer nieuwe samenwerkingensvormen. Naast de GGD-Hara te Leiden, werkt Sportenderwijs bijvoorbeeld samen met de Nederlandse Hartstichting, het Voedingscentrum, ActiVite, mantelzorg en lokale vrijwilligersorganisaties.

We maken steeds een unieke twee-in-één slag. Soms gaat de voorlichting over voeding, beweging en diabetes, maar het kan ook gaan over somberheid en depressie. We ontwikkelen op maat een integraal aanbod voor de vrouwen. Vaak heeft een organisatie goede informatie en voorlichting, maar weten ze de doelgroep niet te bereiken. Wij weten die vrouwen goed te bereiken!